Øv på 3-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 3-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 3-gangen ved å løse alle problemene og se hvor mange du fikk riktig. Du kan gjøre oppgavene så ofte du ønsker, helt til du kan dem helt perfekt. Du lærer 3-gangen med aritmetikk i andreklasse. Noen eksempeloppgaver: 3 x 3=9 7 x 3=21 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Det er en bra måte å øve på en tidsbegrenset test på. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.