10-gangen

5-stegsplanen

Øv på 10-gangen ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte. I 10-gangen vil ingen av svarene være større enn 100.

Det første steget består av ti oppgaver. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

10-gangen diploma

Beskrivelse 10-gangen

Her kan du øve på 10-gangen ved å benytte 5-stegsplanen. 10-gangen er viktig fordi den utgjør grunnlaget for gangetabellene du lærer på barneskolen. Gjør først oppgavene i riktig rekkefølge. Prøv deg deretter på de som er i tilfeldig rekkefølge for å gjøre ting mer utfordrende.

Eksempeloppgaver:

  • 4 x 10 = 40
  • 9 x 10 = 90

Hvis du har vunnet gangetabelldiplomet, kan du prøve å gå et steg videre med 11- og 12-gangen.

Annonse: