3-gangen

5-stegsplanen

Øv på 3-gangen ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte. I 3-gangen vil ingen av svarene være større enn 30.

Det første steget består av ti oppgaver. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

3-gangen diploma

Beskrivelse 3-gangen

Gjør oppgaver for å lære 3-gangen. Øvelsene starter med gangetabellene i rekkefølge. Du kan gjøre det mer utfordrende ved å øve på dem i tilfeldig rekkefølge.

Eksempeloppgaver:

  • 1 x 3 = 3
  • 7 x 3 = 21

Så snart du kan disse tabellene utenat, kan du forsøke å vinne gangetabelldiplomet. Gangetabelldiplomet viser at du har behersket 3-gangen.

Annonse: