Addisjon og subtraksjon opptil 20

Blandede øvelser

Øv på addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 20

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på en blanding av addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 20 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan øve på addisjon og subtraksjon opptil 20 her. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 11 + 6 = 17 15 - 7 = 8 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Blanding av addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 20 er del av aritmetikken i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.