Blandede øvelser

Blandede øvelser på ulike nivåer

En kombinasjon av addisjon og subtraksjon i tilfeldig rekkefølge er et eksempel på en blandet øvelse. Du kan også løse multiplikasjonsproblemer for andreklasse i tilfeldig rekkefølge eller øve på alle gangetabellene opptil 10. Blandede øvelser gir mer varierte problemer. Dette øker vanskelighetsgraden ettersom barna blir nødt til å tenke over spørsmålene mye nøyere. De blandede øvelsene er ofte kategorisert etter klasse og ferdighet eller ferdighetsgruppe. Denne variasjonen av matteoppgaver gir forbedret innsikt og er et bra steg på veien til å bli bedre i matematikk og forberede seg til neste nivå.Nettstedet ble utviklet for å hjelpe barneskoleelever med å lære aritmetikk. Ved å tilby klare matteoppgaver kan tallforståelse trenes både i klasserommet og hjemme.
For eksempel kan foreldre og barn øve sammen. Øvelsene har blitt delt inn etter klasse og aritmetiske ferdigheter. Gjennom ulike øvelser kan du øve på matteferdigheter fra barneskolen, noe som du også lærer i førsteklasse.