Addisjon og subtraksjon opptil 10

Blandede øvelser

Øv på addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 10

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på en blanding av addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 10 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan øve på addisjon og subtraksjon opptil 10 her. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 7 + 2 = 9 7 - 3 = 4 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Blandingen av addisjons- og subtraksjonsoppgaver opptil 10 er en del av aritmetikken i femteklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.