1-gangen

5-stegsplanen

Øv på 1-gangen ved å bruke de fem stegene. Du kan tjene medaljer for de fire første stegene, og du får et diplom dersom du fullfører det siste steget på riktig måte. I 1-gangen vil ingen av svarene være større enn 10.

Det første steget består av ti oppgaver. Det finnes ingen tidsbegrensning.

Steg 1


Steg 2

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Steg 3


Steg 4

Prøv å svare riktig på alle 15 spørsmålene!

Steg 5

Svar riktig på alle 20 spørsmålene for å få diplom!

1-gangen diploma

Beskrivelse 1-gangen

Øv på 1-gangen her ved å bruke 5-stegsplanen. Den første gangetabellen er viktig ettersom den danner grunnlaget for de andre. I de fire første stegene kan du øve uten en tidsbegrensning.

Eksempeloppgaver:

  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 1 = 5

Hvis du klarer 1-gangen bra, kan du vinne diplomet. For å løse gangetabellene raskere kan du ta testene med tidsbegrensning.

Annonse: