Øv på subtraksjon opptil 10

Subtraksjon

Øv på subtraksjonsoppgaver opptil 10, nivå 2.

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 10, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du lærer subtraksjon opptil 10 med aritmetikk i førsteklasse. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 7 - 3 = 4 8 - 5 = 3 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonsoppgaver opptil 10, nivå 2, er del av aritmetikk på førsteklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.