Øv på subtraksjon opptil 10

Subtraksjon

Subtraksjon opptil 10

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på de første subtraksjonsoppgavene opptil 10 her. Før du starter kan du angi hvor mye tid du ønsker å bli gitt for å løse en oppgave samt hvor mange oppgaver du ønsker å gjøre om gangen. Subtraksjonsoppgaver opptil 10, nivå 1, er del av aritmetikk på førsteklassenivå. Noen eksempeloppgaver: 3 - 1 = 2 4 - 1 = 3 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.