Divisjonsoppgaver opptil 100, nivå 2

Divisjon

Øv på divisjon opptil 100, nivå 2

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på divisjonsoppgaver opptil 100, nivå 2 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan også bestemme om du ønsker flervalgsoppgaver eller ikke. Lær divisjon opptil 100, nivå 2, på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 72 / 9 = 8 49 / 7 = 7 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Divisjonsoppgaver opptil 100, andre nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.