Divisjonsoppgaver med rest

Divisjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
Rest:
123 456 789 0<-

Øv på divisjon med rest

Øv på divisjonsoppgaver med rest opptil 100 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Divisjonsoppgaver med rest. Noen eksempeloppgaver: 84 / 9 = 9 og rest 3 54 / 7 = 7 og rest 5. Ved å senke antall sekunder du har til rådighet for hver oppgave, blir det vanskeligere å svare riktig. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Divisjonsoppgaver med rest opptil 100 er del av fjerdeklassematematikk. Ved å fullføre oppgavene med en timer vil du forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.