Divisjonsoppgaver opptil 100

Divisjon

Øv på divisjon opptil 100

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Øv på divisjonsoppgaver opptil 100 her. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær divisjon opptil 100 på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 27 / 3 = 9 16 / 4 = 4 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Divisjonsoppgaver opptil 100 er en del av aritmetikken i tredjeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.