Øv på subtraksjonsoppgaver opptil 100

Subtraksjon

Øv på subtraksjon opptil 100

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 100. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Subtraksjonsoppgavene opptil 100 bruker tall som ender på 5 eller 0. Lær subtraksjon opptil 100 her. Noen eksempeloppgaver: 90 - 20 = 70 55 - 5 = 50 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonsoppgaver opptil 100 er en del av aritmetikken i andreklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.