Subtraksjonsoppgaver opptil 100, i kolonner

Subtraksjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187-

Øv på subtraksjonsoppgaver opptil 100

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 4. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær subtraksjonsoppgaver opptil 100 i kolonner på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 78 - 23 = 55 63 - 44 = 19 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonssoppgavene opptil 100, fjerde nivå, er del av aritmetikk på fjerdeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.