Subtraksjonsoppgaver opptil 1000, nivå 2

Subtraksjon

40

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187-

Subtraksjonsoppgaver opptil 1000, i kolonner

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 1000, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan også bestemme om du ønsker flervalgsoppgaver eller ikke. Lær subtraksjonsoppgaver opptil 1000 i kolonner på dette nettstedet. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 869 - 353 = 516 437 - 164 = 273 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonssoppgavene opptil 1000, andre nivå, er del av aritmetikk på fjerdeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.Relaterte oppgaver
- Subtraksjon opptil 100, nivå 4