Subtraksjonsoppgaver opptil 50, nivå 2

Subtraksjon

Øv på subtraksjonsoppgaver opptil 50, nivå 2

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 50, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær subtraksjon opptil 50, nivå 2, her. Noen eksempeloppgaver: 35 - 15 = 20 19 - 8 = 11 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgavene opptil 50, andre nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.