Øv på subtraksjon opptil 20

Subtraksjon

Subtraksjon opptil 20

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 20, nivå 20. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan også bestemme om du ønsker flervalgsoppgaver eller ikke. Lær subtraksjon opptil 20 her. Noen eksempeloppgaver: 18 - 3 = 15 14 - 8 = 6 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonsoppgaver opptil 20 er en del av aritmetikken i andreklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.