Tidsbegrenset subtraksjonstest for tredjeklasse

Subtraksjon

Øv på subtraksjon opptil 50, opptil 100 og opptil 1000 med denne hurtighetstesten. Du får 12 sekunder pr. spørsmål. Jo raskere du svarer, desto flere poeng får du! Eksempeloppgaver opptil 50: 447 - 8 = 39 35 - 17 = 18 Eksempeloppgaver opptil 100: 76 - 22 = 54 57 - 39 = 18 Eksempeloppgaver opptil 1000: 650 - 100 = 550 550 - 350 = 200