Subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 2

Subtraksjon

Øv på subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 2

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 100, nivå 2. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Du kan også bestemme om du ønsker flervalgsoppgaver eller ikke. Lær subtraksjon opptil 100, nivå 2, her. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 95 - 35 = 60 73 - 28 = 45 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Addisjonsoppgaver opptil 100, andre nivå, er del av aritmetikk på tredjeklassenivå. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.