Subtraksjon opptil 1000

Subtraksjon

Øv på subtraksjon opptil 1000

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 1000. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Subtraksjonsoppgavene opptil 1000 bruker tall som ender på 50 eller 00. Lær subtraksjon opptil 1000 her. Lykke til. Noen eksempeloppgaver: 750 - 250 = 500 600 - 300 = 300 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonsoppgaver opptil 1000 er en del av aritmetikken i tredjeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.