Øv på subtraksjon opptil 10 000

Subtraksjon

300

0

0 / 10

0

0 / 10

0%

0 / 10
745
187-

Subtraksjonsoppgaver opptil 10 000

Øv på subtraksjonsoppgaver i kolonner opptil 10 000 her. Øv på subtraksjonsoppgaver i kolonner opptil 10 000 her. Lykke til. Eksempeloppgaver: 3582 – 2890 = 692 8073 – 4536 = 3537 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjon opptil 10 000 i kolonner er del av aritmetikken i fjerdeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.Relaterte oppgaver
- Subtraksjonsoppgaver opptil 5000