Øv på subtraksjon opptil 50

Subtraksjon

Subtraksjon opptil 50

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på subtraksjonsoppgaver opptil 50. Angi hvor mye tid du ønsker for å gjøre en oppgave og hvor mange oppgaver du ønsker å øve på om gangen. Lær subtraksjon opptil 50 her. Subtraksjonsoppgavene opptil 50 på førsteklassenivå bruker tall som ender på 5 eller 0. Noen eksempeloppgaver: 50 - 20 = 30 30 - 5 = 25 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Subtraksjonsoppgaver opptil 50 er en del av aritmetikken i andreklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.