Øv på 9-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 9-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 9-gangen ved å løse alle problemene og se hvor mange du fikk riktig. Hvis du trenger å øve mer, er det bare å prøve på nytt. Du kan øve på 9-gangen på mange måter. For eksempel finnes det problemer med og uten flervalg. Du lærer 8-gangen med aritmetikk i tredjeklasse. Noen eksempeloppgaver: 4 x 9 = 36 6 x 9 = 54 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 9-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.