Øv på 8-gangen

Gangetabeller

Oppgaver til 8-gangen

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på 8-gangen ved å løse alle problemene og se hvor mange du fikk riktig. Hvis du trenger å øve mer, er det bare å prøve på nytt. Du kan øve på 8-gangen på mange måter. Du lærer 8-gangen med aritmetikk i tredjeklasse. Noen eksempeloppgaver: 2 x 8=16 8 x 8 = 64 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Ved å fullføre oppgavene til 8-gangen med en timer, vil du være bedre forberedt til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.