Øv på gangetabeller for tredjeklasse

Gangetabeller

Alle gangetabeller fra tredjeklasse

Antall spørsmål:

Tid pr. spørsmål:

Flervalg:

Her kan du øve på gangetabeller for tredjeklasse i tilfeldig rekkefølge. Hvis du kan alle gangetabellene fra tredjeklasse separat, vil dette være en god test på om du også klarer dem i tilfeldig rekkefølge. Gangetabeller for tredjeklasse. 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9- og 10-gangen kan øves på her. Eksempeloppgaver: 6 x 8 = 48 7 x 9 = 63 Ved å redusere antall sekunder tilgjengelig for hver oppgave, blir det vanskeligere å avgi riktig svar. På denne måten kan du sakte øke vanskelighetsgraden. Å øve på gangetabeller på tredjeklassenivå i tilfeldig rekkefølge er del av aritmetikk i tredjeklasse. Å fullføre oppgavene med en timer vil forberede deg til en tidsbegrenset test. Du kan også velge lengre oppgaveserier for å gjøre flere oppgaver om gangen.